Připravujeme pro veřejnost

IMG 0457

Skauti Dětem

Skauti Dětem (někdy zkráceně „SkaDět“) je společný název pro všechny akce, které skauti v Plzni připravují pro děti z řad veřejnosti. Cílem aktivit je představit a na vlastní kůži zažít skautský program.

Těžištěm akce je začátek září, kdy jsou na různých místech Plzně připraveny hry a netradiční skautské aktivity. Jednotlivá stanoviště připravují skautská střediska, která mají v daném okolí své klubovny. Program je tedy velmi různorodý a aktivity připravené na jednotlivých místech Plzně se velmi liší, přesto je vždy spojuje společný záměr. Děti tak můžou prožít skautská dobrodružství například v Borském parku, u Seneckého rybníka, na Homolce nebo pod Chlumem...

V prosinci plzeňští skauti připravují Vánoční stánek „Skauti Dětem“. Jedná se o akci charitativního rázu, kterou koordinuje již 14 let skautské středisko Střela. Ve stánku se prodávají originální ručně vyrobené výrobky, na jejichž vzniku se podílejí děti i dospělí. Výtěžek z prodeje je každoročně darován vybrané plzeňské neziskové organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží. V minulosti jsme výtěžkem podpořili např. o.p.s. Pomocné tlapky, o.s. Motýl, o.s. Ty a Já, plzeňskou Diakonii ČCE nebo Nadační fond Klíček.

Slavnosti svobody

Již řadu let jsou plzeňští skauti součástí květnových oslav osvobození Plzně americkou armádou s názvem Slavnosti svobody. Každý rok máme připravený program především pro děti v areálu za OC Plaza. Plzeňští skauti jsou jedinou dětskou organizací, která má na tomto místě své zastoupení. Pro děti připravujeme zajímavé aktivity, například projížďky na pramicích, lanové překážky nebo různé činnosti rozvíjející kreativitu.

Při Slavnostech svobody mají skauti i jiné významné role - dělají průvodce válečným veteránům, nebo drží čestnou stráž při pietních aktech u památníků (např. památník Obětem II. světové války,  památník padlým československým a spojeneckým letcům, památník 2. pěší divize, památník 16. obrněné divize, památník „Díky, Ameriko!“).

Skautský ples a Maškarák

Plesovou sezonou žijí i skauti. Pro děti (také z řad veřejnosti) připravujeme pravidelně maškarní bál Maškarák, pro dospělé je určen společenský ples. 

Inspirační večer Perplex

Cílem inspiračního večera Perplex je oslovit mladé lidi a nabídnout jim prostor pro setkání, nalezení inspirace a chuti vykročit do neprozkoumaných končin. Vítáni jsou i mladí lidé, kteří se o skauting zajímají, ale nikdy žádný oddíl sami nenavštěvovali. Skladba témat je vždy vyvážená – objevují se příspěvky o skautingu, kultuře, společnosti, cestování či aktuálních problémech. Autory myšlenky Perplexu jsou skauti z Pražského kraje A. B. Svojsíka. První Plzeňský Perplex se konal v únoru 2015 a od té doby se koná přibližně každý půlrok. Večer vychází z konceptu „Pecha Kucha Night“. Každý z řečníků hovoří v limitovaném čase za podpory automaticky časované projekce. Součástí večera je přestávka s občerstvením a prostor pro neformální rozhovor s přáteli.

Příměstské tábory

Letní stanové tábory skauti připravují především pro členy svých oddílů. Pro děti z řad veřejnosti, které mají chuť zažít skautská dobrodružství přestože žádný oddíl nenavštěvují, jsou tu příměstské tábory. Pro děti je připraven tematicky propojený program rozdělený nejčastěji do 5 dnů. Podrobnosti je možné najít na internetových stránkách příměstských táborů pořádaných plzeňskými skauty.

Přím. tábory střediska Střela (Bory)  Přím. tábory střediska Stopa (Bolevec)

 

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT