Primátor Zrzavecký udělí pečeť skautovi Jaroslavu Maškovi

Zveřejněno: úterý 27. říjen 2015 18:12

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký ocení u příležitosti 97. založení Československa pět významných osobností Plzeňska. Při slavnostním shromáždění zastupitelstva města na plzeňské radnici obdrží Historickou pečeť města Plzně i skaut – Ing. Jaroslav Mašek, přezdívaný Hadži.

Ing. Jaroslav Mašek, který v letošním březnu oslavil 87. narozeniny, se s výjimkou komunistickou mocí vynucených přestávek věnoval více než 70 let výchově mládeže v Plzni a jeho činnost ve skautském hnutí pokračuje i v současnosti. Skautský oddíl, který v červnu 1945 založil, funguje dodnes.

„Ačkoliv byla skautská organizace Junák za komunismu zakázána, „Hadži“ ve výchově mladých lidí ve skautském duchu pokračoval pod záštitou jiných tělovýchovných organizací v Plzni (a později i v Praze), za což byl v dubnu 1960 odsouzen k 8 měsícům nepodmíněně,“ uvádí Jiří Beran, jeden z navrhovatelů vyznamenání a zároveň člen Maškova oddílu. Junák byl zakázán po celé období čtyřicetileté totality s výjimkou let 1968-1970, ve kterých Mašek stihl vychovat skupinu skautů, kteří spolu s ním po listopadové revoluci oddíl Bílá střela obnovili. Ing. Mašek se také podílel na oficiálních jednáních o obnovení činnosti Junáka v Plzni začátkem prosince 1989.

Číst dál: Primátor Zrzavecký udělí pečeť skautovi Jaroslavu Maškovi

Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Zveřejněno: pondělí 31. srpen 2015 21:51

Lanové překážky, jízdu na lodi po Radbuze, chůzi po laně, střelbu z luku, hry, rébusy, hádanky nebo nevšední rukodělné aktivity – to a mnohé více si budou moci vyzkoušet děti, ale i jejich rodiče, v první polovině září. Skauti postaví různorodá stanoviště po celém městě, na kterých umožní stovkám Plzeňanů nahlédnout pod pokličku skautského programu.

„Aktivity pod společným názvem Skauti dětem se na jednotlivých stanovištích často liší, podle toho, jaký program je typický pro oddíl či skautské středisko, které stanoviště připravuje. Tím také ukazujeme dětem i jejich rodičům, že program ve skautu je velmi pestrý,“ uvádí mluvčí plzeňských skautů Jitka Baslová a dodává, že stanoviště budou otevřena postupně na šesti místech Plzně.

Děti se budou moci naučit základní dovednosti v jízdě na lodi pod dohledem zkušených vodních skautů, v Doubravce si zahrají velké deskové hry, jinde si zas vyzkouší například lukostřelbu. Mohou si i otestovat svoji odvahu, a to hned na dvou místech Plzně ve Strašidelném lese. Skauti také spolupracují s městem a připravují doprovodný program na akcích První zvonění (připravovaném každoročně ÚMO 3 v Borském parku) a Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody (pořádané Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně).

Zájem o skauting v České republice neustále roste. V lednu plzeňští skauti zaznamenali nárůst členské základny o rekordních 10 %. „Často vidíme, jak dětská hřiště zejí prázdnotou, protože děti tráví svůj volný čas doma. Chybí jim pohyb, socializace, a přirozené poznávání světa a přírody okolo nich. Ve skautu děti tráví čas aktivně, často jezdí do přírody a poznávají nové přátele nejen mezi vrstevníky, ale také mezi vedoucími, kteří jsou pro ně přirozenou autoritou,“ vysvětluje předseda okresní rady Junáka v Plzni Martin Štěrba. Na jednotlivých stanovištích se rodiče i děti můžou seznámit s tím, jak oddíly fungují a jaká je náplň skautského programu.

Číst dál: Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Dvě desítky plzeňských skautů vyráží do Japonska tábořit s celým světem!

Zveřejněno: středa 22. červenec 2015 22:12

Dvanáct dětí a teenagerů a osm dospělých skautů z Plzně vyráží koncem tohoto týdne na celosvětové jamboree do Japonska. Připojí se k třísetčlenné výpravě z celé České republiky a pětatřiceti tisícům skautek a skautů z dvou set zemí z celého světa. Toto setkání je pro skautskou organizaci stejně tak důležité, jako pro sportovce olympijské hry nebo pro jednotlivé státy světové výstavy EXPO.

 

„Jamboree je především setkání skautů z celé zeměkoule nezávisle na národnostních, kulturních, jazykových či náboženských odlišnostech," říká předseda okresní rady Junáka v Plzni Martin Štěrba. Skauty na celosvětovém setkání čeká pestrý program plný zábavy – adrenalinové aktivity, prezentace kultur, sebevzdělávání a samozřejmě také poznávání nových kamarádů. „Část programu bude věnována prezentaci všech zemí a krajů. My představíme Českou republiku jako srdce Evropy, představíme úspěchy naší země a připomeneme i české osobnosti. Samozřejmě také světu představíme Plzeň jakožto Evropské hlavní město kultury 2015,“ dodává Štěrba. Součástí programu celého jamboree bude i český blok o nesvobodě a totalitě ve druhé polovině 20. století.

„Do Japonska vyrážíme po dvou letech příprav. Konečně mám těch mých vysněných tisíc jeřábů. Hrozně se těším, bude to skvělé,“ říká s nadšením sedmnáctiletá skautka Eliška Siblíková. Jamboree je pro svět skautingu podobnou slávou, jako jsou pro sportovce olympijské hry. Mladí lidé se na nich setkávají, aby společně zažívali dobrodružství, pracovali, sportovali, mluvili o aktuálních problémech a hledali jejich možná řešení, učili se od sebe navzájem a získávali přátelství na celý život.

Světového skautského jamboree v jižním Japonsku u města Yamaguchi se zúčastní přibližně 35 000 mladých lidí z celého světa a každý den budou do areálu proudit další tisíce návštěvníků, a to z i řad neskautů. Světová setkání jsou hojně navštěvována osobnostmi z celého světa – pravidelně jezdí na jamboree například švédský král Carl Gustav XVI., řada princů a knížat, prezidenti různých zemí či známé osobnosti. Letošní světové jamboree v Japonsku by podle informací organizátorů měl zahájit přímo císař Akihito. Z České republiky se na světové jamboree chystá například předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Číst dál: Dvě desítky plzeňských skautů vyráží do Japonska tábořit s celým světem!

Plzeňští skauti stráví léto v přírodě i na opačné straně zeměkoule

Zveřejněno: úterý 30. červen 2015 18:55

Přibližně jedenáct set skautů a skautek z Plzně a jejího okolí stráví v průměru 15 dní na jednom z 30 letních táborů, další stovky dětí se pak zúčastní příměstských táborů. Stejně jako v průběhu roku na schůzkách se i na táboře děti učí spolupráci v partě kamarádů, pobytu a orientaci v přírodě a především samostatnosti – na některých táborech si děti například sami vaří.

 „Skautské tábory se od tradičních letních táborů liším především tím, že se děti i vedoucí znají. Potkávají se totiž i v průběhu roku na oddílových schůzkách. Na prázdniny tedy odjíždí parta kamarádů s vedoucími, kterým rodiče dětí důvěřují. Skautské tábory jsou navíc cenově dostupnější, vedoucí nejsou za práci placeni,“ vysvětluje předseda okresní rady Junáka v Plzni Martin Štěrba. Pro skautské tábory je typické, že skauti zpravidla přijíždí na prázdnou louku, kde poté spí v podsadových stanech či teepee. „Část zodpovědnosti za hladký průběh tábora přebírá každý účastník. Děti například po skupinkách pomáhají s přípravou jídla nebo sami staví stany, ve kterých následující dva týdny spí. Tím se učí odpovědnosti a samostatnosti," dodává Martin Štěrba.

Kromě tradičních letních táborů v přírodě připravují skauti i stále oblíbenější příměstské tábory, letos se koná celkem 11 běhů v Českém údolí na Borech a u Seneckého rybníka v Bolevci. Příměstské tábory jsou otevřeny všem dětem, které tráví nějaký čas prázdnin ve městě, chtějí zažít poutavý a rozvíjející program a současně prázdninová odpoledne a večery trávit se svými rodiči. Jsou určeny především pro menší děti, které ještě do skauta nechodí. „Skautské příměstské tábory pro veřejnost jsou ideální příležitostí, jak se zkušenými vedoucími ochutnat dobrodružný skautský program v přírodě. Pro některé děti, které jsou například vychovávány ve střídavé péči, je obtížné navštěvovat během školního roku pravidelně skautské schůzky a jezdit na výpravy. Příměstské tábory dávají šanci zažít skauting alespoň o prázdninách,“ uvádí Dana Lukášová, jedna z organizátorek skautských příměstských táborů.

Číst dál: Plzeňští skauti stráví léto v přírodě i na opačné straně zeměkoule

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT