Skauting v Plzni

V Plzni a okolí se skautingu věnuje téměř 1 700 dětí i dospělých, kteří se sdružují v 34 dětských oddílech, třech roverských kmenech, devíti klubech dospělých a třech klubech rodinného skautingu. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, organizují sbírky Společně proti Leukemii (dříve Kapka) nebo Postavme školu v Africe a pravidelně se zúčastňují mezinárodních skautských setkání. Mnohé aktivity jsou otevřené pro širokou veřejnost.
Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 60 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí. Začátek druhého skautského století se nese i v Plzni ve znamení rostoucího počtu členů. 

Kde najdete v Plzni skautské klubovny

Vedení plzeňských skautů

Čtyřicet devět skautských oddílů a klubů dospělých z Plzně a jejího okolí (Starý Plzenec, Kralovice, Tlučná, Manětín, Horní Bříza) je sdruženo v 9 skautských střediscích. Všechna tato střediska patří pod skautský okres Plzeň-město, který je řízen okresní radou Junáka Plzeň-město. V jejím čele stojí předsednistvo, které je voleným řídícím orgánem pro všechny jednotky působící na území Plzně a jejího okolí.

Kontaktujte Okresní radu Junáka Plzeň-město

 

banner

 

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT