Partneři

Rádi byste podpořili rozvoj skautingu v Plzni? Není nic snazšího! Jednotlivé oddíly, střediska i okres využívají plně možností financování ze strany státní správy a samosprávy, stejně jako z příspěvků vlastních členů, přesto se nabízí mnoho možností, jak skauty a skautky v Plzni v jejich činnosti podpořit. Vaše podpora může posílit energii, kterou do vedení oddílů vkládají dobrovolní vedoucí, může pomoci ještě zpestřit zážitky, které si kluci a holky z oddílů odnášejí.

Jak podpořit skauting v Plzni

Děkujeme za  Vaši podporu!

Plzeňští skauti a skautky děkují za podporu (finanční, materiální i jinou), které se jim dostává ze strany jednotlivců, organizací, firem i institucí. Vaší podpory si velice vážíme a zacházíme s ní co možná nejefektivněji.
Statutární město Plzeň a Městský obvod Plzeň 3 opakovaně podporuje činnost Okresní rady Junáka Plzeň-město a jejích podřízených jednotek formou poskytnutí příspěvků na provoz a vybavení. Městský obvod Plzeň 1 poskytuje zázemí pro činnost oddílů v Bolevci a výrazným způsobem se podílí na zkvalitňování těchto prostorů. 

Dlouhodobě plzeňské skauty podporuje také město Plzeň, společnost Plzeň 2015, Liman sport, knihkupectví Moudrá sova, Železářství Votrubec, Český rozhlas Plzeň a mnozí další.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT