Skauti otevřou první klubovnu v Křimicích

Zveřejněno: středa 24. květen 2017 6:59

Deset let trvající snaha skautských vedoucích jediného skvrňanského oddílu získat vlastní klubovnu se konečně podařila. Postaví montovanou klubovnu v Křimicích.

V září oslaví skvrňanská odnož skautského oddílu Jižní kříž ze střediska Stopa 10 let od svého vzniku. K výročí děti dostanou klubovnu – vlastní zázemí, které po celou dobu fungování oddílu chybělo. „Od knížete Lobkowicze jsme dostali na dobu neurčitou pronajatý pozemek v Křimicích, konkrétně jde o louku  a rybník o celkové rozloze 6 800 m2. Tento pozemek se nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti ze zadních Skvrňan," uvádí člen oddílu Tomáš Basák. Navštěvovat skautský oddíl tak bude dostupnější nejen pro děti z Křimic, ale také z přilehlých obcí. Od září se děti budou scházet již v nových prostorách.

Oddíl Jižní kříž navštěvuje bezmála 60 skautů a skautek, z toho přibližně dvacítka dochází na schůzky do Skvrňan. Jedná se tak o jeden z největších oddílů v Plzni, přesto se děti potýkaly s tím, že nemají stálou klubovnu. „Přes snahy řešit tuto situaci s městem se nepodařilo najít žádné vhodné prostory. V létě se tak scházíme na dětských hřištích a v zimě máme pronajatou třídu na základní škole," vysvětluje Tomáš Basák, který dlouhá léta hledal pro oddíl trvalé zázemí. „Dokonce se nám podařilo sehnat klubovnu tvořenou ze dvou stavebních buněk se střešní nástavbou, a tak probíhaly snahy najít pro ni přijatelný pozemek. Ani to se nepodařilo, naše žádosti o pronájem městského pozemku vždy ztroskotaly," dodává Basák.

Skautský oddíl se přesune ze Skvrňan do Křimic na začátku školního roku. V současné době probíhají na pronajatém pozemku přípravné práce pro přesun klubovny, ke kterému dojde v průběhu letních prázdnin.

Nejen skvrňanští skauti se radují z nového zázemí. V září začne rekonstrukce základny u Seneckého rybníka, která potrvá asi půl roku a vyjde na víc než deset milionů korun. Projekt na rekonstrukci stavby patřící městu se připravuje asi dva roky ve spolupráci skautů s magistrátem. Po dokončení získají plzeňští skauti reprezentativní základnu, která bude sloužit stovkám dětí z celé Plzně.

Junák – český skaut je s téměř 58 tisíci členy největší organizací pro děti a mládež v Česku. V Plzni se skautingu věnuje bezmála 1 700 dětí a dospělých a jejich řady se neustále rozrůstají. Od začátku roku 2012 vzrostl počet členů Junáka – českého skauta v Plzni o 31 %.

Číst dál: Skauti otevřou první klubovnu v Křimicích

Plzeňští skauti slaví 100 let

Zveřejněno: pondělí 15. květen 2017 6:22

V úterý 16. května budou zahájeny oslavy 100 let od vzniku prvních skautských oddílů v Plzni. Skauti se sejdou v 19 hodin v divadélku JoNáš ke zhlédnutí tematického dokumentu Skauti bez lilie. Oslavy budou pokračovat rozhovory s pamětníky, geolokační hrou, či velkým podzimním setkáním.

 „Sto let skautingu v Česku jsme společně slavili v dubnu 2012, v Plzni se ale první oddíl inspirovaný skautingem objevil až o pět let později. Plzeňská pobočka Skautského institutu se proto rozhodla připravit sérií akcí, kterým toto výročí připomene a zároveň podpoří v dětech zájem o historii – například i pomocí moderních technologií," uvádí vedoucí plzeňského Skautského institutu Martin Kolovský.

První akce v rámci oslav se koná v úterý 16. května od 19 hodin v divadélku JoNáš. Během večera bude promítán dokument Skauti bez lilie z produkce Skautského institutu a organizace Post Bellum. Během večera také promluví první náměstek primátora Martin Baxa, náměstek primátora a dlouholetý skaut Petr Náhlík, ředitel Skautského institutu a spoluautor filmu Miloš Říha, předseda plzeňských skautů Martin Štěrba nebo jeden z pamětníků Jan Kacerovský, skauty přezdívaný Akela. Na akci je zvána také široká veřejnost. Vstupné 50 Kč se platí na místě, je však nutná předchozí rezervace vstupenky na internetové adrese www.plzen100.skauting.cz.

Ačkoliv plzeňští skauti slaví 100 let, jdou s dobou. Skautský institut si klade za cíl seznamovat mladé s historií i pomocí moderních technologií. „Brzy bude spuštěna geolokační naučná hra ‚Objev příběh plzeňského skautingu!‘ pro skautky a skauty starší 11 let. Díky chytrým telefonům, tabletům, internetu a podobným výdobytkům dnešní doby se děti ponoří do zajímavostí a podstatných událostí, které se udály plzeňskému skautingu," informuje Martin Kolovský a dodává, že hra bude sice určena především pro skauty, ale zapojit se může každý.

Skautský institut dále v rámci oslav plánuje veřejný rozhovor (22. května od 19 h v Café Regner) s nejstarším plzeňským skautem Jiřím Světlíkem, který byl kvůli skautingu vězněn nacistickým i komunistickým režimem či podzimní setkání všech plzeňských skautů. Vedle toho institut pracuje na speciálních metodických programech, které skautští vedoucí zapojí do běžných oddílových schůzek.

Číst dál: Plzeňští skauti slaví 100 let

Plzeňští skauti zvou na hravé vítání jara

Zveřejněno: čtvrtek 30. březen 2017 7:30

V sobotu 1. dubna skauti přivítají plzeňské děti a rodiče na dvou stanovištích plných her a zábavy – konají se APRÍLOVÉ HRÁTKY. Program začíná v Bolevci u Seneckého rybníka v 10 hodin a potrvá zde do 16. hodiny. Aktivity v doubraveckém parku „V Homolkách“ bude možné navštívit mezi 14. a 17. hodinou. Obě akce nabídnou řadu her, zábavy, kreativních i nevšedních aktivit – chůzi po laně, lanové lávky či šlapací káry. Vstupné se neplatí.

 „Aprílové hrátky pořádáme každým rokem, abychom společně s plzeňskými rodinami oslavili příchod jara. Dny se prodlužují, teploty rostou, a tak nastává čas, kdy můžeme s radostí trávit volný čas v přírodě a na čerstvém vzduchu," zve Plzeňany vedoucí doubraveckých skautů Martin Marčan a dodává, že akce se koná již po osmé. Letošní novinkou je uskutečnění akce na dvou místech – k doubraveckým skautům se připojilo i skautské středisko Limba. Vstupné se ani v letošním roce neplatí, a dokonce děti získají po absolvování všech disciplín drobnou odměnu.

 „Aprílové hrátky jsou určeny především předškolákům a dětem na prvním stupni ZŠ, ale některé aktivity s jistotou zaujmou i starší – například slackline, lanové lávky nebo jednokolka. Dále se mohou návštěvníci těšit na výtvarná stanoviště a spoustu dalších různorodých hříček," upřesňuje Marčan. K Seneckému rybníku zve vedoucí skautského střediska Limba Jan Sedlák: „U skautských kluboven u Seneckého rybníka budou děti překonávat oblíbený tarantuling – velkou pavoučí síť – nebo si vyzkouší svoji výdrž v soutěži Plzeňský skautský visatec." Obě akce zajímavou formou ukazují, s jakými hrami je možné se ve skautských oddílech setkat. V loňském roce se Aprílových hrátek zúčastnilo na 130 dětí a 60 dospělých.

Číst dál: Plzeňští skauti zvou na hravé vítání jara

Zájem o skauting neustále roste. V Plzni skautuje už téměř 1700 lidí všeho věku.

Zveřejněno: čtvrtek 9. březen 2017 18:14

Počet skautů v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Počet registrovaných členů se v březnu letošního roku zastavil na čísle 1 690, přičemž 1 149 členů je mladších 18 let. Oproti minulému roku je to nárůst o 65 členů.

„Junák – český skaut neustále dokazuje, že je největším výchovným hnutím v České republice. Největší nárůst zaznamenáváme u dětí nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů,“ vysvětluje předseda okresní rady Plzeň-město Martin Štěrba s tím, že organizace si je však vědoma vysokých požadavků ze strany rodičů. „Musíme neustále zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovávat kvalitní a kvalifikované vedoucí a musíme držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program,“ doplňuje Štěrba.

Počet skautů a skautek za posledních deset let neustále roste. Jen od roku 2011 přibylo v Plzni téměř 400 skautů a skautek všeho věku, momentálně v Plzni skautuje 1 690 lidí všeho věku. V rámci celé České republiky bylo v loňském roce 55 533 skautů a skautek – letos se počítá s tím, že se konečné číslo zastaví u hranice 60 tisíc členů. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity. „Skauting není zaměřený pouze na výkon, ale přijímá děti takové, jaké jsou, mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou děti hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje Kateřina Musilová, proč zvolila pro své děti skautský oddíl.

V Plzni a jeho nejbližším okolí funguje víc než padesát skautských oddílů, které každoročně pořádají desítky táborů. O činnost oddílů a potřebné zázemí se starají dobrovolníci, vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase. „Průměrný skautský vedoucí stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů ročně,“ doplňuje Štěrba.

Kromě navýšení členské základny se plzeňští skauti radují i připravující rekonstrukce základny u Seneckého rybníka. Rekonstrukce začne v září a vyjde na víc než deset milionů korun. Po dokončení získají plzeňští skauti reprezentativní základnu, která bude sloužit stovkám dětí z celé Plzně.

Číst dál: Zájem o skauting neustále roste. V Plzni skautuje už téměř 1700 lidí všeho věku.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT