Zájem o skauting neustále roste. V Plzni skautuje už téměř 1700 lidí všeho věku.

Zveřejněno: čtvrtek 9. březen 2017 18:14

Počet skautů v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Počet registrovaných členů se v březnu letošního roku zastavil na čísle 1 690, přičemž 1 149 členů je mladších 18 let. Oproti minulému roku je to nárůst o 65 členů.

„Junák – český skaut neustále dokazuje, že je největším výchovným hnutím v České republice. Největší nárůst zaznamenáváme u dětí nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů,“ vysvětluje předseda okresní rady Plzeň-město Martin Štěrba s tím, že organizace si je však vědoma vysokých požadavků ze strany rodičů. „Musíme neustále zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovávat kvalitní a kvalifikované vedoucí a musíme držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program,“ doplňuje Štěrba.

Počet skautů a skautek za posledních deset let neustále roste. Jen od roku 2011 přibylo v Plzni téměř 400 skautů a skautek všeho věku, momentálně v Plzni skautuje 1 690 lidí všeho věku. V rámci celé České republiky bylo v loňském roce 55 533 skautů a skautek – letos se počítá s tím, že se konečné číslo zastaví u hranice 60 tisíc členů. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity. „Skauting není zaměřený pouze na výkon, ale přijímá děti takové, jaké jsou, mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou děti hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje Kateřina Musilová, proč zvolila pro své děti skautský oddíl.

V Plzni a jeho nejbližším okolí funguje víc než padesát skautských oddílů, které každoročně pořádají desítky táborů. O činnost oddílů a potřebné zázemí se starají dobrovolníci, vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase. „Průměrný skautský vedoucí stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů ročně,“ doplňuje Štěrba.

Kromě navýšení členské základny se plzeňští skauti radují i připravující rekonstrukce základny u Seneckého rybníka. Rekonstrukce začne v září a vyjde na víc než deset milionů korun. Po dokončení získají plzeňští skauti reprezentativní základnu, která bude sloužit stovkám dětí z celé Plzně.

Číst dál: Zájem o skauting neustále roste. V Plzni skautuje už téměř 1700 lidí všeho věku.

Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Zveřejněno: pondělí 19. prosinec 2016 7:11

Tradičně v předvánočním čase přivážejí skauti do Plzně Betlémské světlo - oheň, který byl zažehnut v Betlémě a v podobě jediného plamínku překonal tisíce kilometrů. K vyzvednutí bude ve středu na ranní mši i odpoledne v katedrále sv. Bartoloměje a na Štědrý den ve čtvrtek.

 

Rozdávání Betlémského světla v Plzni mají každoročně na starosti skauti ze střediska ICHTHYS. „Nejdříve světlu požehná Emil Soukup, v neděli 18. prosince v 10:30 hodin v katedrále svatého Bartoloměje. Vzápětí nastane první příležitost, odnést si světlo domů." uvádí plzeňský koordinátor Betlémského světla Michal Vrba. Další příležitost vyzvednout si plamínek bude taktéž v pátek 23. prosince a to od 14 do 17 hodin v katedrále sv. Bartoloměje, kde ho budou rozdávat skauti. O Štědrém dnu bude světlo k dispozici i na dalších místech v Plzni.

 

Betlémské světlo - vánoční symbol, představovaný malým chvějícím se plamínkem, přivážejí skauti do Plzně od roku 1990. Letos dorazilo Betlémské světlo do Plzně na Hlavní nádraží v sobotu 17. prosince ve 13:57. Poté bude k dispozici na těchto místech:

 • Katedrála sv. Bartoloměje:
  • neděle 18. prosince 10:30 hod. (mše svatá a uvítání světla)
  • pátek 23. prosince 14–17 hod.
  • sobota 24. prosince 9–17 hod.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel „U františkánů“): sobota 24. prosince 13–17 hod.
 • Kostel „U Redemptoristů“ na Chodském náměstí: sobota 24. prosince 17–18 hod.
 • Kostel Sv. Martina a Prokopa v Lobzích: sobota 24. prosince 17–18 hod.
 • Kostel U Ježíška: sobota 24. prosince 10–12 hod.

 

„Světlo, které se rozdáváním nezmenšuje, ale naopak přibývá, je znamením míru, pokoje a radosti, která k nám o Vánocích přichází a kterou chtějí skauti spolu s lucerničkami šířit mezi lidmi," dodává Vrba.

 

Plzeňští skauti se snaží, aby se světlo dostalo skutečně ke všem, kteří o ně mají zájem. Proto každoročně světlo roznáší nemocným a opuštěným lidem do jejich domovů. „Na přípravě lampiček, rozdávání a roznosu světla se podílí asi sto skautů z našeho skautského střediska ICHTHYS a z oddílů Kalahari a Hiawatha. Takto se nám podaří rozdat celkem 6 000 sklenic s plamínkem. Ale mnoho lidí si přináší své lucerničky z domova, takže konečný počet domácností, kde Betlémské světlo o Vánocích svítí je daleko vyšší," uzavírá plzeňský koordinátor.

Číst dál: Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Skautský institut otevřel brány i v Plzni

Zveřejněno: čtvrtek 6. říjen 2016 14:47

Po měsících příprav se Skautský institut rozšířil do čtvrtého města v republice. Skupina mladých dobrovolníků ve středu uspořádala první veřejnou besedu plzeňské pobočky tématem byla krajina za hranicemi města.

„Zaujala nás výzva na sociálních sítích, která vybízela k rozšíření Skautského institutu i do dalších měst České republiky. Po tomto prvotním impulsu jsme začali hledat společná témata a aktivity, kterými by se mohla plzeňská odnož institutu zabývat. Ústředním tématem, které se vždy liší mezi pobočkami, se nakonec stala krajina a vše, co se s ní pojí – od přírody po lidi, kteří svou činností krajinu silně ovlivňují," vysvětluje průběh vzniku čtvrté pobočky Skautského institutu její vedoucí Martin Kolovský. Skautský institut však není cílen pouze na skauty, jak by mohlo z názvu mylně vyplývat – cyklus debat, přednášek a workshopů může navštívit každý. „Chtěli bychom naším programem oslovovat lidi nejrůznějšího věku od studentů až po seniory. Čím více nás bude, tím krásnější okolí můžeme spoluvytvářet," říká Kolovský.

Historicky první akce plzeňského Skautského institutu, která se konala na Zastávce, se zúčastnila přibližně třicítka návštěvníků. Kromě představení činnosti institutu a hudebního vystoupení dua Dámy s hranostajem, se konala první beseda spjatá s tématem krajiny – pozvání přijala krajinářská architektka Ing. Klára Salzmann, Ph. D. Beseda s tajemným názvem „Je za humny drak?" poodhalila, jak je utvářena krajina za hranicemi města a jakými vlivy se krajina v průběhu let mění. Ráda jsem poznala lidi, kteří Skautský institut připravují a téma krajiny v podání paní Salzmann bylo zajímavé a inspirativní. Celkovému dojmu z akce pomohla i hudební vložka, kdy jsem se mohla naladit na prostor a společnost, zklidnit se. Pak už jsem se mohla plně věnovat přednášce," sdělila své dojmy z akce jedna z návštěvnic Barbora Čížková.

„Z počátku plánujeme uspořádávat akce jednou za měsíc, a to vždy na jeho začátku," zve Martin Kolovský a dodává, že v Plzni institut prozatím nemá svoje stálé sídlo a akce se tedy budou konat pokaždé v jiných prostorách. Do budoucna se zvažuje využívání coworkingového centra na střeše bývalého kina Elektra, o jehož vznik usiluje spolek k světu. Dalšími tématy besed bude například role architekta v krajině nebo české pohraničí a s ním spjaté osudy zaniklých obcí po násilném odsunu Němců.

Číst dál: Skautský institut otevřel brány i v Plzni

Na skauta nově i do Štěnovic

Zveřejněno: úterý 27. září 2016 7:42

Junák – český skaut zaznamenává velký úspěch ve Štěnovicích. Na zářijovou skautskou schůzku, která se zde uskutečnila poprvé po 68 letech, přišla padesátka dětí nejen ze Štěnovic, ale i okolních obcí. Nově založený oddíl se rázem stal jedním z největších na Plzeňsku.

„Prvním impulsem k založení byla výzva v místních listech, kde jedna z maminek iniciovala vznik skautského oddílu ve Štěnovicích. Protože všichni [vedoucí] bydlíme ve Štěnovicích, chceme, aby naše děti měly kamarády a pestrý program také v okolí svého bydliště,“ vysvětluje motivaci ke vzniku oddílu jeho vedoucí Lenka Chvalová. Spolu s Chvalovou oddíl založili další tři dospělí, většinou dlouholetí skauti, kteří mají za sebou úspěšné vedení skautských oddílů v Plzni, kurzů pro práci s dětmi či založení lesní školky Medvíďata. „Tušili jsme, že bude o skautský oddíl ve Štěnovicích zájem, jelikož zde doposud chyběl dětský spolek, přesto nás tak velká odezva překvapila,“ přiznává Chvalová.

Skauti využívají jako svou klubovnou dvě místnosti v Liliové ulici, které však nedokáží pojmout celý oddíl najednou. Vedení oddílu se proto bude snažit najít ve spolupráci s obcí větší prostory. „Na první schůzku přišla přibližně padesátka dětí nejen ze Štěnovic, ale také ze Štěnovického Borku, Čižic či Losiné. Pravidelné každotýdenní schůzky budou rozděleny do takzvaných družin dle věkových kategorií počínaje předškoláky, tak jak je ve skautu běžně zvykem. Nejstarším dětem v oddíle je okolo 13 let. Na každý měsíc plánujeme výpravu a na léto týdenní tábor,“ informuje o fungování oddílu Lenka Chvalová a vyzývá, že oddíl má i přes nečekaný zájem volnou kapacitu přijmout dva předškoláky a několik dětí starších 9 let. „Nejvíce bychom však uvítali další posily do vedení oddílu,“ uzavírá s úsměvem Lenka Chvalová.

Číst dál: Na skauta nově i do Štěnovic

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT