Plzeňští skauti vykročili do druhého století své existence.

Zveřejněno: úterý 24. říjen 2017 20:42

Celý rok probíhají oslavy 100 skautingu v Plzni, jejichž pomyslný vrchol proběhl ve středu 18. října velkým setkáním skautů v Borském parku, kam jich přišlo na 350. Akce k této příležitosti potrvají do konce roku.

"Příležitost oslavit 100 let máme jen jednu, tak jsme toho museli řádně využít. Od května, kdy jsme zahájili oslavy promítáním filmu Skauti bez lilie v divadélku JoNáš, jsme uspořádali několik akcí na toto, které byly přístupné i pro širokou veřejnost. Největší událostí však bylo toto setkání, jež jsme připravovali primárně pro mladší skauty, ale přijít mohli samozřejmě i ti starší." popisuje Martin Kolovský, vedoucí Skautského institutu v Plzni, který celou akci pořádal.

Hlavním lákadlem celé akce byla velká hra, při které se děti i jejich vedoucí rozdělili do 4 družstev, která symbolizovala barvy plzeňského znaku. Úkolem bylo postavit skautský tábor s co nejvíce stavbami – podsadovými stany, teepee či vlajkovými stožáry atd. Hru ovlivňovaly i roky významně zapsané v historii skautingu, například rok 1950 (zákaz Junáka komunisty) či rok 1989, kdy byl skauting v Československu znovu obnoven. Organizátoři připravili i doprovodný program, v rámci kterého si mohli zúčastnění vyzkoušet koloběžkové závody či napsat přání plzeňskému skautingu do dalších 100 let.

Akci hodnotí hlavní organizátor Daniel Bečvář: "Na přípravách jsme pracovali asi měsíc a půl. A výsledek? Uspořádali jsme největší skautskou akci v Plzni za několik posledních let. Jsem rád, že to takhle vyšlo."

"Chtěl bych moc poděkovat týmu Skautského institutu, který se role pořadatele zhostil perfektně. Jsem hrdý na to, že máme v Plzni takové šikovné lidí a ještě více si cením toho, že jsou to skauti." říká předseda plzeňské okresní rady Junáka Jaroslav Liška

Na setkání nechyběli  zástupci téměř všech oddílů, které sdružuje skautský okres Plzeň-město. Junák - český skaut, z.s. čítá momentálně necelých 58 000 členů, což z něj činí největší výchovnou organizaci pro děti v České republice. Počet členů stále roste, během uplynulých 5 let vzrostl počet skautů a skutek v Česku o 30 %.