Zájem o skauting neustále roste. V Plzni skautuje už téměř 1700 lidí všeho věku.

Zveřejněno: čtvrtek 9. březen 2017 18:14

Počet skautů v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Počet registrovaných členů se v březnu letošního roku zastavil na čísle 1 690, přičemž 1 149 členů je mladších 18 let. Oproti minulému roku je to nárůst o 65 členů.

„Junák – český skaut neustále dokazuje, že je největším výchovným hnutím v České republice. Největší nárůst zaznamenáváme u dětí nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů,“ vysvětluje předseda okresní rady Plzeň-město Martin Štěrba s tím, že organizace si je však vědoma vysokých požadavků ze strany rodičů. „Musíme neustále zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovávat kvalitní a kvalifikované vedoucí a musíme držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program,“ doplňuje Štěrba.

Počet skautů a skautek za posledních deset let neustále roste. Jen od roku 2011 přibylo v Plzni téměř 400 skautů a skautek všeho věku, momentálně v Plzni skautuje 1 690 lidí všeho věku. V rámci celé České republiky bylo v loňském roce 55 533 skautů a skautek – letos se počítá s tím, že se konečné číslo zastaví u hranice 60 tisíc členů. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity. „Skauting není zaměřený pouze na výkon, ale přijímá děti takové, jaké jsou, mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou děti hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje Kateřina Musilová, proč zvolila pro své děti skautský oddíl.

V Plzni a jeho nejbližším okolí funguje víc než padesát skautských oddílů, které každoročně pořádají desítky táborů. O činnost oddílů a potřebné zázemí se starají dobrovolníci, vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase. „Průměrný skautský vedoucí stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů ročně,“ doplňuje Štěrba.

Kromě navýšení členské základny se plzeňští skauti radují i připravující rekonstrukce základny u Seneckého rybníka. Rekonstrukce začne v září a vyjde na víc než deset milionů korun. Po dokončení získají plzeňští skauti reprezentativní základnu, která bude sloužit stovkám dětí z celé Plzně.

 

Skautské hnutí má na celém světě přes 50 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí. V České republice to za 100 let existence byl téměř milion lidí. Podle analýzy IPSOS by 81 procent dospělých doporučilo dítěti členství ve skautském oddílu.

TZ graf

 

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT