Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Zveřejněno: pátek 21. prosinec 2018 6:58

Tradičně v předvánočním čase přivážejí skauti do Plzně Betlémské světlo - oheň, který byl zažehnut v Betlémě a v podobě jediného plamínku překonal tisíce kilometrů. K vyzvednutí bude v neděli na ranní mši i odpoledne na náměstí Republiky. Na Štědrý den i na dalších místech Plzně.

 

Rozdávání Betlémského světla v Plzni mají každoročně na starosti skauti ze střediska ICHTHYS. „Nejdříve světlu požehná biskup Tomáš Holub, v neděli 23. prosince v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vzápětí nastane první příležitost, odnést si světlo domů.“ uvádí plzeňský koordinátor Betlémského světla Martin Janeček. Další příležitost vyzvednout si plamínek bude taktéž v neděli 23. prosince a to od 14 do 18 hodin ve stánku na náměstí Republiky, kde ho budou rozdávat skauti. O Štědrém dnu bude světlo k dispozici i na dalších místech v Plzni.

 

Středisko ICHTHYS zajišťuje dovoz Betlémského světla z Brna do Plzně a dále až do Žatce, jeho výdej na několika místech po Plzni a díky manětínskému oddílu ho rozváží i do obcí na severním Plzeňsku -  Dolní Bělá, Dražeň, Hodoviz, Manětín, Rabštejn, Stvolny, Žihle a Žlutice.

Číst dál: Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Skauti a skautky se zapojí do oslav vzniku republiky. Budou sázet stromy svobody i rozdávat trikolóru kolemjdoucím

Zveřejněno: čtvrtek 25. říjen 2018 16:10

Sázení desítek stromů svobody či dokonce celé aleje, rozdávání trikolór v ulicích, účast na průvodech a shromážděních nebo také skautská pošta – roznášení dopisů sousedům ve městě. Takové budou oslavy 100 let republiky u skautů a skautek. Do oslav se po celém Česku zapojí tisíce skautek a skautů.

      „Mám radost, že se skauti a skautky tak aktivně zapojují do oslav vzniku republiky, a to nejen ve svých domovských obcích, ale také třeba na víkendových výpravách. Množství oddílů, které se k oslavám přihlásily, potvrzuje, že ve skautských oddílech má úcta k české státnosti a aktivní občanství pevné místo,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. 

V roce 1918 se skauti a skautky zapojili do pomoci nově vznikajícímu Československu zásadním způsobem. Vykonávali pořadatelskou službu, administrativní práce a starali se o praktický chod institucí. Hlavní náplní jejich práce pak byla tzv. Pošta českých skautů, v rámci níž roznášeli důležité zásilky a zajišťovali tak spolehlivý přenos informací mezi Národním výborem a státními institucemi. Jednalo se o první poštovní službu mladé republiky, rakouské poštovní správě totiž tvůrci nového státu nevěřili.

Číst dál: Skauti a skautky se zapojí do oslav vzniku republiky. Budou sázet stromy svobody i rozdávat...

Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Zveřejněno: neděle 19. srpen 2018 15:48

Lanové překážky, jízdu na lodi, chůzi po laně, střelbu z luku, trampolínu, koloběžky nebo nevšední rukodělné aktivity – to a mnohem více si budou moci vyzkoušet děti, ale i jejich rodiče, v první polovině září. Skauti postaví různá stanoviště po celém městě, na kterých umožní stovkám Plzeňanů nahlédnout pod pokličku skautského programu.

 

„Aktivity pod společným názvem Skauti dětem se na jednotlivých stanovištích často liší, podle toho, jaký program je typický pro oddíl či skautské středisko, které stanoviště připravuje. Tím také ukazujeme dětem i jejich rodičům, že program ve skautu je velmi pestrý,“ upřesňuje předseda plzeňských skautů Jaroslav Liška.

 

Děti se budou moci naučit základní dovednosti v jízdě na lodi pod dohledem zkušených vodních skautů, na Doubravce si vyzkouší střelbu z luku, jinde je zas čeká například trampolína či koloběžky. Mohou si i otestovat svoji odvahu, a to hned na dvou místech Plzně ve Strašidelném lese.

 

„Často vidíme, jak dětská hřiště zejí prázdnotou, protože děti tráví svůj volný čas doma. Chybí jim pohyb, socializace, a přirozené poznávání světa a přírody okolo nich. Ve skautu děti tráví čas aktivně, často jezdí do přírody a poznávají nové přátele nejen mezi vrstevníky, ale také mezi vedoucími, kteří jsou pro ně přirozenou autoritou,“ vysvětluje Liška.

 

 Skauti dětem je společný název pro akce, které organizují junáci z Plzně s cílem umožnit veřejnosti zažít na vlastní kůži skautský program. Jednotlivé aktivity jsou připravovány skautskými oddíly, které mají v daném okolí své klubovny. Junák–český skaut v současné době sdružuje více než
60 000 dětí a dospělých. Jejich počet narůstá čím dál tím rychleji i v Plzni, kde skautuje necelých 1800 lidí všech věkových kategorií.

Číst dál: Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Začíná celostátní závod mladších skautů! V Plzeňském okresu bude soutěžit skoro 300 dětí.

Zveřejněno: pondělí 16. duben 2018 18:24

Také světlušky a vlčata (skauti a skautky od 8 do 11 let) z okresu Plzeň-město se zapojí do celorepublikového klání - Závodu Vlčat a Světlušek. Změří své síly a dovednosti s ostatními skauty z regionu a vítězné družstvo postoupí do krajského kola. 21. dubna budou v Plzni na Košutce skautské oddíly soutěžit v základním kole. 

Jednou za dva roky závodí světlušky a vlčata ze všech krajů České republiky, aby porovnali své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín.  Již od základní kol družiny plní celou řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí. Soutěží mezi sebou ve 4–8 členných skautských družinách. Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem Závodu Vlčat a Světlušek však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností.

Číst dál: Začíná celostátní závod mladších skautů! V Plzeňském okresu bude soutěžit skoro 300 dětí.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT