Skauti a skautky z Plzeňského kraje změří své síly

Zveřejněno: čtvrtek 6. červen 2019 21:02

Krajské kolo tradičního Svojsíkova závodu prověří 7. – 9. června znalosti a dovednosti třiadvaceti družin skautů a skautek z celého regionu. Úkoly v závodu jsou inspirované dobou před sto lety, akce proběhne v Rokycanech na Skautské louce a v jejím okolí. Vítězná skupina postoupí do finále závodu – celorepublikového klání o nejschopnější skautskou družinu.

 

Jednou za dva roky závodí skauti a skautky ze všech krajů České republiky, aby porovnali své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Svojsíkův závod je určen pro skauty a skautky ve věku 11–16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže čtyř až osmičlenných skautských družin. Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů o nové aktivity a využití skautských dovedností v simulovaných životních situacích.

Číst dál: Skauti a skautky z Plzeňského kraje změří své síly

Skauting na Doubravce slaví sto let

Zveřejněno: pátek 15. březen 2019 15:54

V letošním roce uběhlo sto let od prvních zmínek o skautingu na území Plzně Doubravky. Skauti Doubravka k významnému výročí připravili na konec března oslavy, které připomenou pohnutou historii skautského hnutí v této části města i v celé republice a zároveň ukážou, jak se skauting za ty roky proměnil. V sobotu 30. 3. zvou všechny bývalé členy, pamětníky i ostatní zájemce do svého areálu na pamětní setkání s výstavou a v neděli 31. 3. uspořádají na Habrmannově náměstí tradiční Aprílové hrátky.

 

První část oslav, v sobotu 30. 3., slouží k připomenutí pohnutých dějin skautingu na Doubravce. Za sto let prošly doubraveckými skautskými oddíly stovky lidí, kteří vyznávali a vyznávají demokratické principy a osvojili si aktivní přístup k okolnímu světu. Skauti připravili v rámci oslav výstavu, která přiblíží dějiny doubraveckého skautingu a připomene jejich významné milníky a osobnosti – např. válečné exilové letce Pavlíka, Šindeláře a Záleského či doubravecké osobnosti v odboji. Výstava bude volně přístupná v areálu kluboven „Pod Chlumem“ od 14:00 do 18:00 i s doprovodným programem. Zveme všechny pamětníky, bývalé i současné členy, jejich rodiny a přátele, aby přišli na setkání a připomněli si společně s námi naše pohnuté dějiny. V 17:00 proběhne slavnostní nástup s pietním aktem uctění válečných letců a zasazením památečního stromu. Mimo jiné se dozvíte, například proč se doubravecké skautské středisko jmenuje „5. květen“, jak se skauti zapojovali do odboje a jakou roli hráli při osvobozování Plzně.

Číst dál: Skauting na Doubravce slaví sto let

Skautů je v Plzni zase o něco více.

Zveřejněno: neděle 10. březen 2019 11:20

Přesně 1899 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň – město. Počet skautů a skautek v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Členská základna se meziročně zvedla o 128 členů, přičemž 1290 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

 

Potvrzuje se dlouhodobý trend, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost, z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

 

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se snaží tvořit inspirativní a obohacující programy odpovídající dnešní době“ dodává Liška

 

Počty skautů a skautek rostou už od roku 2012, kdy se členská základna začala zvětšovat. Jen mezi lety 2017 až 2019 narostl počet skautů v Plzni o více než 200 členů. Nyní můžeme říci, že každý 90. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se v minulém roce počty členů přehouply přes 60 000. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

Číst dál: Skautů je v Plzni zase o něco více.

Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Zveřejněno: pátek 21. prosinec 2018 6:58

Tradičně v předvánočním čase přivážejí skauti do Plzně Betlémské světlo - oheň, který byl zažehnut v Betlémě a v podobě jediného plamínku překonal tisíce kilometrů. K vyzvednutí bude v neděli na ranní mši i odpoledne na náměstí Republiky. Na Štědrý den i na dalších místech Plzně.

 

Rozdávání Betlémského světla v Plzni mají každoročně na starosti skauti ze střediska ICHTHYS. „Nejdříve světlu požehná biskup Tomáš Holub, v neděli 23. prosince v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vzápětí nastane první příležitost, odnést si světlo domů.“ uvádí plzeňský koordinátor Betlémského světla Martin Janeček. Další příležitost vyzvednout si plamínek bude taktéž v neděli 23. prosince a to od 14 do 18 hodin ve stánku na náměstí Republiky, kde ho budou rozdávat skauti. O Štědrém dnu bude světlo k dispozici i na dalších místech v Plzni.

 

Středisko ICHTHYS zajišťuje dovoz Betlémského světla z Brna do Plzně a dále až do Žatce, jeho výdej na několika místech po Plzni a díky manětínskému oddílu ho rozváží i do obcí na severním Plzeňsku -  Dolní Bělá, Dražeň, Hodoviz, Manětín, Rabštejn, Stvolny, Žihle a Žlutice.

Číst dál: Skauti rozdají Betlémské světlo tisícům Plzeňanů

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT