Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Zveřejněno: úterý 3. září 2019 11:18

Lanové překážky, chůzi po laně, střelbu z luku, trampolínu, koloběžky nebo nevšední rukodělné aktivity – to a mnohem více si budou moci vyzkoušet děti, ale i jejich rodiče, v první polovině září. Skauti postaví různá stanoviště po celém městě, na kterých umožní stovkám Plzeňanů nahlédnout pod pokličku skautského programu.

 

„Aktivity pod společným názvem Skauti dětem se na jednotlivých stanovištích často liší, podle toho, jaký program je typický pro oddíl či skautské středisko, které stanoviště připravuje. Tím také ukazujeme dětem i jejich rodičům, že program ve skautu je velmi pestrý,“ upřesňuje předseda plzeňských skautů Jaroslav Liška.

Číst dál: Skauti se představí tisícům plzeňských dětí

Skauti a skautky z Plzeňského kraje změří své síly

Zveřejněno: čtvrtek 6. červen 2019 21:02

Krajské kolo tradičního Svojsíkova závodu prověří 7. – 9. června znalosti a dovednosti třiadvaceti družin skautů a skautek z celého regionu. Úkoly v závodu jsou inspirované dobou před sto lety, akce proběhne v Rokycanech na Skautské louce a v jejím okolí. Vítězná skupina postoupí do finále závodu – celorepublikového klání o nejschopnější skautskou družinu.

 

Jednou za dva roky závodí skauti a skautky ze všech krajů České republiky, aby porovnali své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Svojsíkův závod je určen pro skauty a skautky ve věku 11–16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže čtyř až osmičlenných skautských družin. Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů o nové aktivity a využití skautských dovedností v simulovaných životních situacích.

Číst dál: Skauti a skautky z Plzeňského kraje změří své síly

Skauting na Doubravce slaví sto let

Zveřejněno: pátek 15. březen 2019 15:54

V letošním roce uběhlo sto let od prvních zmínek o skautingu na území Plzně Doubravky. Skauti Doubravka k významnému výročí připravili na konec března oslavy, které připomenou pohnutou historii skautského hnutí v této části města i v celé republice a zároveň ukážou, jak se skauting za ty roky proměnil. V sobotu 30. 3. zvou všechny bývalé členy, pamětníky i ostatní zájemce do svého areálu na pamětní setkání s výstavou a v neděli 31. 3. uspořádají na Habrmannově náměstí tradiční Aprílové hrátky.

 

První část oslav, v sobotu 30. 3., slouží k připomenutí pohnutých dějin skautingu na Doubravce. Za sto let prošly doubraveckými skautskými oddíly stovky lidí, kteří vyznávali a vyznávají demokratické principy a osvojili si aktivní přístup k okolnímu světu. Skauti připravili v rámci oslav výstavu, která přiblíží dějiny doubraveckého skautingu a připomene jejich významné milníky a osobnosti – např. válečné exilové letce Pavlíka, Šindeláře a Záleského či doubravecké osobnosti v odboji. Výstava bude volně přístupná v areálu kluboven „Pod Chlumem“ od 14:00 do 18:00 i s doprovodným programem. Zveme všechny pamětníky, bývalé i současné členy, jejich rodiny a přátele, aby přišli na setkání a připomněli si společně s námi naše pohnuté dějiny. V 17:00 proběhne slavnostní nástup s pietním aktem uctění válečných letců a zasazením památečního stromu. Mimo jiné se dozvíte, například proč se doubravecké skautské středisko jmenuje „5. květen“, jak se skauti zapojovali do odboje a jakou roli hráli při osvobozování Plzně.

Číst dál: Skauting na Doubravce slaví sto let

Skautů je v Plzni zase o něco více.

Zveřejněno: neděle 10. březen 2019 11:20

Přesně 1899 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň – město. Počet skautů a skautek v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Členská základna se meziročně zvedla o 128 členů, přičemž 1290 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

 

Potvrzuje se dlouhodobý trend, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost, z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

 

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se snaží tvořit inspirativní a obohacující programy odpovídající dnešní době“ dodává Liška

 

Počty skautů a skautek rostou už od roku 2012, kdy se členská základna začala zvětšovat. Jen mezi lety 2017 až 2019 narostl počet skautů v Plzni o více než 200 členů. Nyní můžeme říci, že každý 90. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se v minulém roce počty členů přehouply přes 60 000. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

Číst dál: Skautů je v Plzni zase o něco více.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT