Skauting pro život?

Parta dobrých kamarádů

Skauting, to je kolektiv stmelený společnými zážitky. Kluci a holky v oddíle najdou dobré kamarády o kterých ví, že se na ně můžou vždy spolehnout- Tato přátelství, postavená na společných hodnotách, vydrží mnohdy celý život. 

Příležitost naučit se sociální a další užitečné dovednosti

Ve skautu se děti učí mnoha praktickým a užitečným věcem. Naučí se například žít v souladu s přírodou, základům ekologie, jak se zachovat v krizových situacích, první pomoci... Při tom všem se učí aktivně působit ve společnosti dalších lidí, spolupráci a zaodpověnosti. Narozdíl od úzce zaměřených zájmových kroužků získají děti ve skautu všeobecný rozhled.

Možnost vytvořit si názor o okolním světě

Skauting je celosvětově rozšířené hnutí, které dává dětem možnost seznámit se s jinými kulturami. Skauti pravidelně jezdí na zahraniční setkání, tím největším je celosvětové tzv. skautské Jamboree, kde si skaut nejen procvičí komunikaci v cizí řeči, ale pozná, jak se žije a skautuje například v Japonsku, Keni nebo Argentině. Plzenští skauti nejsou výjimkou. 

Možnost tento svět ovlivňovat

Děti jsou v oddílech vedeni k aktivitě a samostatnosti. Naučí se nebýt pouhým pozorovatelem, ale stát se součástí toho, co se kolem nich děje. Budou vědět, že záleží na nich, jak se v budoucnu uplatní, že má cenu zapojit se a spolupracovat.

Skautský vůdce, skautský manažer

Starší skauti začínají postupně zodpovídat za část programu na schůzkách a později se někteří z nich začnou aktivně podílet na vedení oddílu. Navštěvují vzdělávací kurzy a získávají potřebné kvalifikace pro vedení. Vůdci oddílů se postupně vlastně naučí managerským dovednostem (plánování, krizový management, vedení projektů, hospodaření...), které mohou uplatnit na trhu práce při hledání budoucího zaměstnání.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT