Kdo se o děti stará?

Skauting je založený na dobrovolnictví, děti jsou tedy vedeny dobrovolníky. Neznamená to však, že by skautští vůdci byli jen nadšenými lidmi bez potřebné kvalifikace. Skauting funguje na hierarchickém systému, tzv. družinovém systému, přičemž člověk na každé úrovni pyramidy potřebuje k vedení určitou kvalifikaci, kterou získá po složení zkoušky. Zkouškám velmi často předchází kurzy, kde se skauti s problematikou seznamují.

1504183 681893421854265 544834876 o

Nejnižší úrovní je rádcovský kurz, který je určen dětem ve věku 11-15 let. Děti na kurzech procvičují základní dovednosti a získávají nové informace. Naučí se připravit krátký program pro svoji družinu. Ačkoliv na rádce nadále dohlíží vedení oddílu, sami aktivně pomáhají při realizaci schůzek či výprav a učí se tak zodpovědnosti.

Takzvaná čekatelská zkouška je určena pro lidi starší 15 let. Pro získání osvědčení musí každý prokázat již daleko hlubší a všestrannější znalosti - musí ovládat základy hospodaření, první pomoci, pedagogiky, aj. Čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení krátkodobé akce se souhlasem vůdce oddílu.

Získání čekatelské zkoušky je podmínkou či předstupněm hlavního osvědčení - vůdcovské zkoušky, se kterou už je možno vést oddíl či tábor. Podmínkou pro splnění vůdcovské zkoušky je absolvování kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí, plnoletost, praxe a komplexní znalosti potřebně pro vedení oddílu. Vůdce oddílu zodpovídá za kvalitu oddílu, tedy za kvalitu programu a zodpovídá za vůdce jednotlivých družin.

Okresní rada Junáka Plzeň-město je pravidelně pořadatelem vůdcovského kurzu Pavučina a čekatelského kurzu Tokaheya.

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT