Plzeňští skauti vykročili do druhého století své existence.

Zveřejněno: úterý 24. říjen 2017 20:42

Celý rok probíhají oslavy 100 skautingu v Plzni, jejichž pomyslný vrchol proběhl ve středu 18. října velkým setkáním skautů v Borském parku, kam jich přišlo na 350. Akce k této příležitosti potrvají do konce roku.

"Příležitost oslavit 100 let máme jen jednu, tak jsme toho museli řádně využít. Od května, kdy jsme zahájili oslavy promítáním filmu Skauti bez lilie v divadélku JoNáš, jsme uspořádali několik akcí na toto, které byly přístupné i pro širokou veřejnost. Největší událostí však bylo toto setkání, jež jsme připravovali primárně pro mladší skauty, ale přijít mohli samozřejmě i ti starší." popisuje Martin Kolovský, vedoucí Skautského institutu v Plzni, který celou akci pořádal.

Hlavním lákadlem celé akce byla velká hra, při které se děti i jejich vedoucí rozdělili do 4 družstev, která symbolizovala barvy plzeňského znaku. Úkolem bylo postavit skautský tábor s co nejvíce stavbami – podsadovými stany, teepee či vlajkovými stožáry atd. Hru ovlivňovaly i roky významně zapsané v historii skautingu, například rok 1950 (zákaz Junáka komunisty) či rok 1989, kdy byl skauting v Československu znovu obnoven. Organizátoři připravili i doprovodný program, v rámci kterého si mohli zúčastnění vyzkoušet koloběžkové závody či napsat přání plzeňskému skautingu do dalších 100 let.

Číst dál: Plzeňští skauti vykročili do druhého století své existence.

Skauti vítají nováčky v oddílech

Zveřejněno: pondělí 18. září 2017 17:22

Plzeňští skauti tradičně na začátku školního roku připravují pro veřejnost soubor akcí se společným názvem Skauti dětem, kde prezentují svoji činnost. Příchozí si mohli na 6 místech po celé Plzni a Štěnovicích vyzkoušet spoustu nevšedních aktivit.

"Všech akcí se dohromady zúčastnilo přibližně 500 lidí, což je podle mě pěkné číslo. Těší mě, že lidé v Plzni se o skauting zajímají. Možná někdo z nich zavítá do některého z našich oddílů.” upřesňuje předseda plzeňských skautů Jaroslav Liška.

Nejvíce lidí dorazilo ke kostelu sv. Jiří na Doubravce, kde se konala večerní akce s názvem Strašidelný les. Na účastníky čekala hodinová večerní procházka s průvodcem po stanovištích se strašidly jako čert, upír, čarodějnice, duch a pavouk.

Okolí 2. základní školy na Borech se zbarvilo do modrobílé, protože akce, kterou zde skauti pořádali, byla motivována Šmouly. Na malé návštěvníky čekalo velké množství různých aktivit a her, například lanová lávka, jízda na koloběžkách nebo trampolína, ale zdaleka nejoblíbenější se stala střelba z luku.

“Na věku nezáleží, tyto akce jsou koncipovány, tak aby si na své přišly jak děti, jež ještě nechodí do školy, tak i žáci prvního stupně základních škol. Můžeme to označit za výhodu Junáka, který pracuje se všemi věkovými kategoriemi.” doplňuje fungování Liška.

Číst dál: Skauti vítají nováčky v oddílech

Skauti přivítají školní rok akcemi pro stovky dětí z Plzně i Štěnovic

Zveřejněno: úterý 29. srpen 2017 6:55

Obelstít strašidla ze Strašidelného lesa, vyzkoušet si střelbu z luku, chůzi po laně, lanové překážky nebo prozkoumat zajímavá místa ve Štěnovicích – nejen to budou moci zažít děti z Plzně a okolí v první polovině září. Skauti pro ně každým rokem organizují akci s názvem Skauti dětem, neboli přehlídku skautských aktivit otevřenou široké veřejnosti.

„Akce je otevřena pro všechny děti i jejich rodiče. Naší snahou je seznámit veřejnost se skautingem – ukázat, jaký program mohou děti v Junáku zažít a kdo jej pro ně připravuje,“ zve na akci místopředseda plzeňských skautů Jan Bláha. „Menší děti jistě ocení jednodušší aktivity na hbitost a pohotovost, malování na obličej, rukodělné dílny nebo procházku lesem plným záludných úkolů a strašidel. Starší děti na našich stanovištích baví střelba z luku nebo vysoké lanové překážky,“ upřesňuje Jan Bláha.

V Plzni se skauti představí na celkem čtyřech stanovištích, letošní novinkou je páté stanoviště ve Štěnovicích. Pátračku po zajímavých místech Štěnovic, nízké lanové překážky a tvořivé aktivity zajišťuje oddíl Dráčata, který v obci vznikl přesně před rokem. Skauti budou také součástí akce v Borském parku První Zvonění.

V Plzni se skautingu věnuje bezmála 1 700 dětí a dospělých a jejich řady se neustále rozrůstají. Od začátku roku 2012 vzrostl počet členů Junáka – českého skauta v Plzni o 31 %. „Největší zájem o vstup do skautského oddílu zaznamenáváme u dětí mladšího školního věku. Je to dáno i tím, že se děti potřebují naučit samostatnosti, která jim v dnešní době při nástupu do škol často chybí. Také se setkáváme s touhou zažít něco opravdového – dobrodružství ve skupině kamarádů, na které se můžete spolehnout,“ říká Bláha a dodává, že na stanovištích je možné potkat vedoucí skautských oddílů a doptat se je na všechny otázky spojené s navštěvováním skautského oddílu.

 Skauti dětem je společný název pro akce, které organizují skauti z Plzně s cílem umožnit veřejnosti zažít na vlastní kůži skautský program. Jednotlivé aktivity jsou připravovány skautskými oddíly, které mají v okolí své klubovny. Junák–český skaut v současné době sdružuje po celé republice bezmála 58 000 dětí a dospělých.

Číst dál: Skauti přivítají školní rok akcemi pro stovky dětí z Plzně i Štěnovic

Skauti otevřou první klubovnu v Křimicích

Zveřejněno: středa 24. květen 2017 6:59

Deset let trvající snaha skautských vedoucích jediného skvrňanského oddílu získat vlastní klubovnu se konečně podařila. Postaví montovanou klubovnu v Křimicích.

V září oslaví skvrňanská odnož skautského oddílu Jižní kříž ze střediska Stopa 10 let od svého vzniku. K výročí děti dostanou klubovnu – vlastní zázemí, které po celou dobu fungování oddílu chybělo. „Od knížete Lobkowicze jsme dostali na dobu neurčitou pronajatý pozemek v Křimicích, konkrétně jde o louku  a rybník o celkové rozloze 6 800 m2. Tento pozemek se nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti ze zadních Skvrňan," uvádí člen oddílu Tomáš Basák. Navštěvovat skautský oddíl tak bude dostupnější nejen pro děti z Křimic, ale také z přilehlých obcí. Od září se děti budou scházet již v nových prostorách.

Oddíl Jižní kříž navštěvuje bezmála 60 skautů a skautek, z toho přibližně dvacítka dochází na schůzky do Skvrňan. Jedná se tak o jeden z největších oddílů v Plzni, přesto se děti potýkaly s tím, že nemají stálou klubovnu. „Přes snahy řešit tuto situaci s městem se nepodařilo najít žádné vhodné prostory. V létě se tak scházíme na dětských hřištích a v zimě máme pronajatou třídu na základní škole," vysvětluje Tomáš Basák, který dlouhá léta hledal pro oddíl trvalé zázemí. „Dokonce se nám podařilo sehnat klubovnu tvořenou ze dvou stavebních buněk se střešní nástavbou, a tak probíhaly snahy najít pro ni přijatelný pozemek. Ani to se nepodařilo, naše žádosti o pronájem městského pozemku vždy ztroskotaly," dodává Basák.

Skautský oddíl se přesune ze Skvrňan do Křimic na začátku školního roku. V současné době probíhají na pronajatém pozemku přípravné práce pro přesun klubovny, ke kterému dojde v průběhu letních prázdnin.

Nejen skvrňanští skauti se radují z nového zázemí. V září začne rekonstrukce základny u Seneckého rybníka, která potrvá asi půl roku a vyjde na víc než deset milionů korun. Projekt na rekonstrukci stavby patřící městu se připravuje asi dva roky ve spolupráci skautů s magistrátem. Po dokončení získají plzeňští skauti reprezentativní základnu, která bude sloužit stovkám dětí z celé Plzně.

Junák – český skaut je s téměř 58 tisíci členy největší organizací pro děti a mládež v Česku. V Plzni se skautingu věnuje bezmála 1 700 dětí a dospělých a jejich řady se neustále rozrůstají. Od začátku roku 2012 vzrostl počet členů Junáka – českého skauta v Plzni o 31 %.

Číst dál: Skauti otevřou první klubovnu v Křimicích

Plzen 2015 ÚMO 3 Český rozhlas Liman sport Moudrá sova Železářství Votrubec MŠMT